Algemene voorwaarden

1. Totstandkoming van de overeenkomst

De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij May&November wordt geplaatst en deze bestelling door May&November digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

2. Prijzen en kosten

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is May&November niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3. Verzendkosten

May&November brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de check out. Nederland: € 6,95 per bestelling.

4. Betaling

U kunt betalen via iDEAL. De levertijd vangt aan op het moment dat May&November de betaling heeft ontvangen.

5. Levering 

May&November verstuurt binnenlandse pakketten met Post.nl. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt May&November binnen 2 werkdagen contact met u op. Zodra May&November de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor u inpakken. May & November biedt de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Post.nl. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. May&November is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met May&November, bij gebreke waarvan May&November niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Productaansprakelijkheid

May&November is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u May&November hierover direct in te lichten, waarna May&November u zal doorgeleiden naar de producent.

7. Retourneren & Ruilen

Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen worden op eigen risico teruggestuurd. Vermeld altijd het ordernummer van je retour bij het terugzenden. Je dient de ongebruikte artikelen te retourneren aan May&November. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt May&November binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug. May&November behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. May&November behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 8 dagen door de klant zijn teruggestuurd. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail (info@mayandnovember.nl) kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.

8. Overmacht

May&November is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij May&November en transportstagnatie.

9. Klachten 

May&November streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan info@mayandnovember.nl. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

10. Privacyverklaring 

May&November vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door May&November gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.